« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. - ZoomMavo (OUT)


www.sgboz.nl
rector: Marcel van Loo
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

  • Mollerlyceum Bergen op Zoom
  • Mollercollege Zuidwesthoek, Ossendrecht
  • ’t R@velijn, Steenbergen

De scholengroep is een sterke onderwijsspeler in de regio en profileert zich als kansenschool. Kenmerkend zijn de kleinschaligheid van de organisatie en de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding. De scholen werken hierbij vanuit een grote zelfstandigheid en een individuele ontwikkelingsgang. Dit leidt binnen elke school tot een eigen cultuur, die op zijn beurt zorgt voor herkenbaarheid en een onderscheidende inkleuring van de onderlinge beleidsafspraken.

In het kalenderjaar 2011 is er veel goeds gebeurd in de scholengroep. Het project ‘de modelschool’ kent een voorspoedig verloop en levert op het gebied van instroom veel resultaat op. Er is in de scholengroep een goede balans tussen doelen, inzet van middelen, solidariteit, focus op het primaire proces en strategisch denken. In het samenwerkingsverband VO zijn stappen gezet richting implementatie passend onderwijs en de interne zorgstructuren zijn sterk. In Ossendrecht verrijst een prachtig vmbo-gebouw en in Steenbergen is net een nieuw modern gebouw betrokken. Er wordt een nieuw project op het gebied van identiteit, maatschappelijke betrokkenheid en presentatietechniek voorbereid. Dit bovenschoolse project brengt ons in partnerschap met Israëlische instanties.pagina opties