« Terug naar zoekresultaten

Kwadrant Scholengroep - Nevenvestiging: deelschool Cambreurcollege (OUT)


www.kwadrant-sgr.nl
rector: Titus Frankemölle
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locaties:

  • Hanze College, Oosterhout
  • Cambreurcollege, Dongen

Onder het motto 'Rijkdom in verscheidenheid' geven beide scholen invulling aan modern onderwijs waarin de leerling centraal staat.

In Oosterhout is er gestart met de Stichting Vrienden van het Hanze College. Na een presentatie over het belang van het economisch doel van het vmbo, was dat voor een aantal Oosterhoutse bedrijven meer dan voldoende aanleiding om zich te verenigen in deze stichting. Verder is overleg gestart met het ROC West-Brabant om door verregaande samenwerking een aantrekkelijk beroepscollege voor vmbo en mbo te realiseren en een breed vmbo in stand te houden.

In Dongen springen de ontwikkeling van het lwoo, de invoering van mavoplus, de visitatie van het tweetalig onderwijs op het vwo en de aanzet voor de invoering van het tweetalig onderwijs voor de havo in het oog. Er wordt nagedacht over nieuwe huisvesting die past bij de onderwijskundige en energetische opvattingen van deze tijd.

Werken in teams met eigen speerpunten leidt tot meer betrokkenheid van docenten. Besef van kwaliteitszorg draagt bij tot een beter en doelmatiger leerproces met afwisselende werkvormen in een moderne leeromgeving.pagina opties