« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 12: lijst van veel gebruikte afkortingen

 AOS
Academische opleidingsschool
 Bapo 
 Bevordering arbeidsparticipatie ouderen
 BRIN 
 Basisregistratie instellingen
 CSO
 Collectief schoolleiders overleg
 DELF
 Diplôme d'études en langue française
 ELO
 Elektronische leeromgeving
 ESoE
 Eindhoven School of Education
 FPU
 Flexibel pensioen en uittreden
 Fte
 Full time equivalent
 GMR 
 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 havo 
 Hoger algemeen vormend onderwijs
 hbo
 Hoger beroepsonderwijs
 ICT 
 Informatie- en communicatietechnologie
 IdU
 In-, door- en uitstroom
 LB/LC/LD/LE 
 Salarisschaal voor docenten
 LOOT 
 Landelijk overleg onderwijs en topsport
 lwoo 
 Leerwegondersteunend onderwijs
 mavo 
 Middelbaar algemeen vormend onderwijs
 mbo 
 Middelbaar beroepsonderwijs
 MR 
 Medezeggenschapsraad
 NKO 
 Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders
 OCW 
 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 o/g
 Opgenomen geld
 OMO
 Ons Middelbaar Onderwijs
 OOP 
 Onderwijsondersteunend personeel
 OP 
 Onderwijsgevend personeel
 OSR
 OMO seniorenregeling
 PrO 
 Praktijkonderwijs
 RdMC
 Ruud de Moorcentrum 
 ROC 
 Regionaal opleidingencentrum
 RvB 
 Raad van bestuur
 RvT
 Raad van toezicht
 Tto 
 Tweetalig onderwijs
 u/g
 Uitgegeven geld
 vmbo
 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 vwo 
 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

pagina opties