« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 6: slagingspercentages 2011

In paragraaf 1.3 is ingegaan op de slagingspercentages van de leerlingen van Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In deze bijlage worden de slagingspercentages per OMO-school en opleiding gepresenteerd.

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

VMBO Gemengde Leerweg

VMBO Theoretische Leerweg

HAVO

VWO

pagina opties