« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 5: honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Mazars Paardekooper Hoffman N.V. ten laste gebracht van Ons Middelbaar Onderwijs, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

pagina opties