« Terug naar zoekresultaten

Enkelvoudige staat van baten en lasten over kalenderjaar 2011

* Per 1 januari 2011 zijn de bestemmingsreserves opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve. In 2011 bestaan alleen nog de private bestemmingsfondsen.N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

pagina opties