« Terug naar zoekresultaten

Enkelvoudige balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming)

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

pagina opties