« Terug naar zoekresultaten

Staat van lasten en baten: financiële baten en lasten

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

In 2011 zijn de rentelasten voortkomend uit de kredietfaciliteit van de Rabobank 1,5 miljoen euro lager dan begroot. Hiertegenover staan voor 0,6 miljoen euro lagere rentebaten door de verkoop en aflossing van obligaties. Daarnaast is de marktwaarde van de effecten per 31 december 2011 0,6 miljoen euro lager dan de marktwaarde per 31 december 2010.

pagina opties