« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: huisvestingslasten


 N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro

De huisvestingslasten bedragen 24,9 miljoen euro en zijn daarmee 1,5% hoger dan de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de gerealiseerde onderhoudskosten (+ 0,5 miljoen euro) hoger zijn dan begroot.

pagina opties