« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: afschrijvingen


N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro

De afschrijvingskosten bedragen 14,0 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingskosten 0,8 miljoen euro lager (5,7%). Dit wordt met name veroorzaakt door lagere afschrijvingslasten van automatiseringsapparatuur en programmatuur.

Ten gevolge van een schattingswijziging heeft er een terugname van een bijzondere waardevermindering gebouwen plaatsgevonden ten bedrage van 6,2 miljoen euro.

In verband met de verhuizing van De Nieuwste School is een éénmalig boekverlies van 0,5 miljoen euro op verbouwingen van het oude pand genomen.

pagina opties