« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: overige overheidsbijdragen en -subsidies

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatie overeenkomsten. Met een aantal gemeenten, waarmee een doordecentralisatie overeenkomst is gesloten, wordt nog overleg gevoerd over aanpassingen van de bijdragen, vanwege wijzigingen die binnen het gemeentefonds op het gebied van onderwijshuisvesting hebben plaatsgevonden.

Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen betreft ontvangen vergoedingen van overheden anders dan het ministerie van OCW en gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn het Europees Sociaal Fonds en de provincie. Tot 2011 zijn deze vergoedingen verantwoord onder de post “Overige baten”.

pagina opties