« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten: rijksbijdragen

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 427,0 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 89,8% uit van de totale baten in 2011 (90,0% in 2010). Ten opzichte van de begroting is deze 0,1% hoger (0,5 miljoen euro). Hieraan liggen met name bijstellingen in de gemiddelde personeelslast ten grondslag.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

De geoormerkte subsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting 0,4 miljoen euro hoger en de niet geoormerkte subsidies OCW 0,1 miljoen euro lager. De OCW subsidies maken in 2011 3,5% uit van de totale baten (3,9% in 2010).

pagina opties