« Terug naar zoekresultaten

Balans: voorzieningen

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van de jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van 750 euro op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening daardoor op 31 december 2011 4,3 miljoen euro.

Overige voorzieningen

Voor het dekken van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjaren- onderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.

pagina opties