« Terug naar zoekresultaten

Balans: eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro 

Resultaat

Het resultaat over 2011 bedraagt 3,15 miljoen euro positief.

Overige mutaties

In 2010 is binnen Ons Middelbaar Onderwijs de keuze gemaakt om een aantal administratieve processen te vereenvoudigen. Onderdeel hiervan was geen gebruik meer te maken van bestemmingsreserves. De aan het begin van 2011 resterende saldi van bestemmingsreserves overheidsmiddelen van 41,1 miljoen euro zijn toegevoegd aan de algemene reserve. De resterende saldi van bestemmingsreserves eigen activiteiten van 3,5 miljoen euro zijn omgezet naar bestemmingsfondsen private gelden.

Resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat 2011 is op basis van bestuursbesluiten volledig bestemd.

pagina opties