« Terug naar zoekresultaten

Balans: liquide middelen


In het huidige verslagjaar heeft Ons Middelbaar Onderwijs gebruik gemaakt van de door de Rabobank verstrekte mogelijkheid om een negatieve positie in te nemen op de lopende rekening. Per 31 december 2011 is de stand -/- 49,8 miljoen euro. Dit is verantwoord onder de kortlopende schulden.

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro

pagina opties