« Terug naar zoekresultaten

Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2011

* Per 1 januari 2011 zijn de bestemmingsreserves opgeheven en toegevoegd aan de algemene reserve. In 2011 bestaan alleen nog de private bestemmingsfondsen. N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro

pagina opties