« Terug naar zoekresultaten

Samenstelling raad van toezicht

Per 31 januari 2011 zijn de heren prof. dr. A.J. van Weele (voorzitter) en mr. dr. A.G.J.M. Rombouts afgetreden na een zittingsperiode van 9 jaar. Voor hen zijn per 1 februari 2011 in de plaats gekomen de heer drs. P.L.B.A. van Geel en mevrouw drs. N.H.M.G.A. van der Wolk. Met het vertrek van de heer prof. dr. A.J. van Weele is de functie van voorzitter van de raad van toezicht vacant gekomen, hetgeen betekent dat de raad van toezicht in het jaar 2011 een nieuwe voorzitter heeft gekregen. Deze functie wordt voortaan bekleed door de heer drs. P.L.B.A. van Geel.

In de ledenvergadering van 8 november 2011 zijn de heer R.M.J. Verweijmeren MCM en mevrouw drs. E.P.J. Lemkes-Straver herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Vanwege ontwikkelingen binnen de bisdommen is het voor wat betreft de zetel op voordracht van de bisschoppen niet gekomen tot een daadwerkelijke voordracht voor de ledenvergadering van november 2011. De ledenvergadering heeft zodoende besloten om de heer dr. H.P.J. Witte tijdelijk te herbenoemen tot de ledenvergadering van juni 2012.

Onderstaand overzicht geeft de samenstelling van de raad van toezicht weer per 31 januari 2011.

Naam Voordracht Datum eerste benoeming Datum her-benoeming Uiterste datum aftreden
De heer drs. P.L.B.A. van Geel (voorzitter) LGMR 31-01-2011 31-01-2014 31-01-2017
         
De heer R.M.J. Verweijmeren MCM
(tevens lid auditcommissie)
OGMR 31-01-2007 31-01-2012 31-01-2013
         
De heer W.A.M. de Kok
(tevens lid auditcommissie)
PGMR 31-01-2010 31-01-2013 31-01-2016
         
De heer dr. H.P.J. Witte Bisschoppen 31-01-2002 31-01-2008 28-06-2012
         
Mevrouw drs. N.H.M.G.A. van der Wolk Raad van toezicht 31-01-2011 31-01-2014 31-01-2017
         
Mevrouw drs. E.P.J. Lemkes-Straver Raad van toezicht 01-09-2008 01-09-2011 01-09-2014
         
De heer prof. dr. J.F.M.G. Bouwens
(tevens voorzitter auditcommissie)
Raad van toezicht 31-01-2010 31-01-2013 31-01-2016
         
De heer J.A.M. Huijbers Raad van toezicht 31-01-2008 31-01-2011 31-01-2014

Tabel 17: Samenstelling raad van toezicht

pagina opties