« Terug naar zoekresultaten

Interne beheersing en toezicht

De huidige accountant Mazars heeft in de maanden november en december 2011 op het OMO bureau diverse controles uitgevoerd binnen het kader van de jaarrekeningcontrole 2011. Hierbij zijn de administratieve organisatie beoordeeld en de maatregelen van interne controle die daarin verweven zijn. Medio januari 2012 heeft Mazars een managementletter opgesteld van de conclusies en bevindingen.

De accountant is over de volle breedte van de bekeken processen positief. Er wordt veelvuldig opgemerkt dat processen goed zijn ingericht, dan wel dat er zichtbare vooruitgang wordt geboekt ten opzichte van eerdere bezoeken. Op een drietal terreinen zijn verdere verbeteringen mogelijk:

a.    Koppelen van managementrapportages met liquiditeitsbegroting;
b.    Administratieve organisatie doordecentralisatie en bouwprojecten;
c.    Personeels- en salarissysteem: inperken (overbodige) controles.

Deze aanbevelingen zijn inmiddels breed binnen met name het OMO-bureau gedeeld en van een actieplan voorzien.

pagina opties