« Terug naar zoekresultaten

Projecten

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs is een groot aantal bouwprojecten in uitvoering of recent opgeleverd. Om de kaderstelling in de investeringskosten en bijbehorende dekking te borgen, wordt per project een investeringskostenoverzicht opgesteld. In het afgelopen jaar zijn deze overzichten geactualiseerd en, waar van toepassing, gekoppeld aan de lopende doordecentralisatiecontracten.

In onderstaande overzichten zijn de bouwprojecten gepresenteerd die lopen op 31 december 2011. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen projecten in gemeenten waar wel en waar geen sprake is van doordecentralisatie.


Tabel 13: Projecten waar wel sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000,=)

Tabel 14: Projecten waar geen sprake is van doordecentralisatie (bedragen x € 1.000,=)

Buiten de projecten waarvan nog geen informatie beschikbaar is over de ramingen of taakstellende budgetten, bedraagt het totale investeringsvolume op 31 december 2011 circa 211,8 miljoen euro. Ongeveer 24,8 miljoen euro (11,7%) daarvan komt ten laste van de scholen.

pagina opties