« Terug naar zoekresultaten

Asbestinventarisatie

In mei 2011 is door het Agentschap NL het landelijk project “Asbest in scholen” gestart. Het doel van dit project was het verkrijgen van een duidelijk beeld van de aanwezigheid van asbest in scholen. Uitgangspunt is dat alle scholen voor 1 juli 2012 zijn geïnventariseerd op asbest. Scholen zijn verzocht een enquête in te vullen.

Op basis van de uitkomst van de enquête zouden vervolgstappen bepaald worden. Vooruitlopend op een duidelijk beeld van de vervolgstappen, heeft de raad van bestuur besloten een start te maken met de inventarisatie van onze panden van voor 1994 op de aanwezigheid van asbest. Inmiddels is hiervoor een plan van aanpak geschreven.
Verwacht wordt de inventarisatie medio 2012 af te ronden.

pagina opties