« Terug naar zoekresultaten

Richtlijnen Kwaliteitsnormen Onderwijshuisvesting (RKO)

Enige jaren geleden zijn de kwaliteitseisen waaraan een nieuw schoolgebouw van Ons Middelbaar Onderwijs moet voldoen verankerd in de RKO. Inmiddels zijn de richtlijnen aan een actualisatie toe. De vernieuwde kwaliteitsrichtlijn is voorzien in 2012.

Vooruitlopend op de nieuwe RKO zijn bij een aantal recent gerealiseerde projecten nieuwe ervaringen opgedaan. Deze mogen met de huidige stand van het onderwijs, wet- en regelgeving en techniek als standaard beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn eisen aan het binnenklimaat, maatregelen in het kader van duurzaamheid en maatregelen voor veiligheid. Deze zaken zijn het afgelopen jaar in een addendum van de RKO opgenomen en vastgelegd.

pagina opties