« Terug naar zoekresultaten

Bouwprotocol

In 2010 is een start gemaakt met een onderzoek naar bouwcontractvormen voor de realisatie van onderwijshuisvesting. Aanleiding hiervoor vormden de veranderingen in bouwprocessen en mogelijke bouworganisatievormen. Binnen OMO werd in een pilot ervaring opgedaan met het Bouwmeestercontract, toegepast bij de nieuwbouw van ’t Ravelijn in Steenbergen.

Het afgelopen jaar is als uitgangspunt een aantal criteria (procesfactoren) geformuleerd die bij de realisatie van een project van belang zijn. Per project kunnen de accenten anders liggen. De accenten bepalen uiteindelijk de juiste organisatievorm voor dat project.

Zowel de ervaringen vanuit projecten met verschillende bouworganisatievormen als de geformuleerde procesfactoren zijn in 2011 gedeeld met de schoolleiders. Als vervolg op deze presentatie is een werkgroep geformeerd met als doel de uitgangspunten voor het geactualiseerd bouwprotocol verder uit te werken. Het nieuwe bouwprotocol wordt begin 2012 verwacht.

pagina opties