« Terug naar zoekresultaten

Administratieve organisatie (AO)

In het treasury statuut is aangegeven dat de treasury-activiteiten zijn vastgelegd in procedurebeschrijvingen. Dit is binnen OMO nog niet geheel het geval.

In de praktijk wordt wel in lijn met de AO-afspraken uit het treasury statuut gehandeld. Binnen het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs is bijvoorbeeld sprake van functiescheiding tussen de uitvoerende taak en de registrerende taak. De concerncontroller is verantwoordelijk voor de uitvoerende taak en de afdeling administraties is verantwoordelijk voor de registrerende taak. Het voornemen is om medio 2012 de procedurebeschrijvingen daadwerkelijk vastgelegd te hebben.

pagina opties