« Terug naar zoekresultaten

Beleggingen

Ons Middelbaar Onderwijs bezit diverse effecten met een portefeuillewaarde per 31 december 2011 van € 8,5 miljoen. Hiervan heeft € 1,5 miljoen betrekking op het OMO-fonds. Deze valt buiten de OCW-regeling ‘beleggen en belenen’ omdat het OMO-fonds niet door de minister wordt gefinancierd.

Eén belegging in de effectenportefeuille van 2011 voldeed niet aan de regelgeving en daarmee dus niet aan de in het treasury statuut gestelde eisen. Het betreft een belegging in een perpetuele lening van de Deutsche Bank tegen een nominale waarde van €.1.758.000. Perpetuele leningen zijn sinds de laatste aanpassingen van de richtlijnen niet meer toegestaan. Ten tijde van het aangaan van deze belegging viel deze nog wel binnen de regeling. De belegging in de Deutsche Bank is begin februari 2012 verkocht.

In de verslagperiode 2011 hebben geen investeringen in nieuwe beleggingen plaatsgevonden. Wel zijn de volgende beleggingen verkocht:

Belegging Aanschafprijs Verkoopprijs in 2011 Totaal koers- resultaat Boekwaarde eind 2010 Koersresultaat in 2011
4,5% BNG € 1.300.000 € 1.381.250 € 81.250 € 1.300.682 € 80.568
5,1% Ned. Waterschapsbank € 2.630.000 € 2.630.000 € 0 € 2.629.493 € 507
Robeco euro bonds € 3.000.000 € 2.651.519 -/- € 348.481 € 2.778.755 -/- € 127.236
Totaal     - /- € 267.231   -/- € 46.161

Tabel 12: Verkochte effecten 2011

Inmiddels is ook bekend dat per begin van 2012 de resterende beleggingen zijn verkocht:

Belegging Aanschafprijs Koersresultaat in 2011 Verkoopprijs in 2012 Totaal koersresultaat Boekwaarde eind 2011 Koersresultaat in 2012
4,3% EIB € 4.000.000 €15.760 € 4.010.000 € 10.000 € 3.970.000 € 40.000
5,9% Deutsche Bank € 1.758.000 -/- € 303.255 € 1.010.850 -/- € 747.150 € 971.295 € 39.555
4,7% Merrill Lynch € 2.500.000 -/- € 262.500 € 2.187.500 -/- € 312.500 € 2.075.000 € 112.500
Totaal   -/- € 549.995   - /- € 1.049.650   € 192.055

Tabel 13: Verkochte effecten 2012

Het totale koersresultaat op de uitstaande obligaties in 2011 bedroeg circa (-/- 46.000 + -/- 550.000 =) -/- € 596.000,-. Dit koersverlies werd mede veroorzaakt door de crisis op de financiële markten.

Na de verkoop van de resterende obligaties begin 2012 heeft de vereniging OMO, met uitzondering van de Stichting OMO Fonds, geen uitstaande beleggingen meer. De verkoop (voor de afloopdatum) van de beleggingen houdt mede verband met de overgang naar schatkistbankieren, waarbij als voorwaarde geldt dat beleggingen in effecten zoveel mogelijk moeten worden afgebouwd.

pagina opties