« Terug naar zoekresultaten

Kasstromenen financieringsbehoefte

Vanaf 2000 heeft de raad van bestuur elf overeenkomsten gesloten met diverse gemeenten om te komen tot doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. In veel gevallen vinden in deze gemeenten binnen de eerste tien jaar van het contract kostbare bouwprojecten plaats. Ons Middelbaar Onderwijs financiert de projecten voor en gebruikt de jaarlijkse vergoedingen van de gemeente met name om de kapitaalslasten te dekken.

Op basis van de huidige meerjarenliquiditeitsprognose is de verwachting dat de financieringsbehoefte van OMO in de komende vijf jaar zal stijgen naar circa 130 miljoen euro. In 2012 zullen in het kader van schatkistbankieren afspraken worden gemaakt over de dekking hiervan.

Het kasstroomoverzicht is weergegeven in de jaarrekening. In de paragrafen over treasury en huisvesting (4.8 resp. 4.9) is meer informatie terug te vinden over doordecentralisatie en financieringsvormen.

pagina opties