« Terug naar zoekresultaten

Bureau OMO

Bureau OMO heeft over 2011 een positief resultaat gerealiseerd van 0,4 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door:

  • lagere dan begrote personele lasten ad 0,2 miljoen euro door met name het niet invullen van vacatureruimte;
  • vrijval van de reservering interne verhuiskosten ad 0,1 miljoen euro;
  • lagere dan begrote overige lasten ad 0,1 miljoen euro.

pagina opties