« Terug naar zoekresultaten

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2011 van de verenigingsactiviteiten is 6,3 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • het terugnemen van de waardevermindering gebouwen ten bedrage van 6,2 miljoen euro (schattingswijziging);
  • lager dan begrote rentelasten over de kredietfaciliteit met de Rabobank ten bedrage van 1,7 miljoen euro;
  • lager dan verwachte rentebaten (inclusief koersverlies) van obligaties voor een bedrag van 1,4 miljoen euro;
  • lagere dan begrote exploitatielasten ICT (digitaliseren, uitvoering ICT-beleidsplan) ter grootte van 0,6 miljoen euro;
  • lager dan begrote lasten Koers 2016 ad 0,4 miljoen euro;
  • vermindering van de naheffing BTW ten bedrage van 0,3 miljoen;
  • bijdrage uit het herstructureringsfonds boventalligen aan het Rodenborch-College ad 0,4 miljoen euro;
  • boekverlies verbouwingen van pand De Nieuwste School voor een bedrag van 0,5 miljoen euro;
  • extra lasten voortkomend uit het eigen risicodragerschap van Ons Middelbaar Onderwijs voor WW, WIA en WGA ten bedrage van 0,6 miljoen euro.

pagina opties