« Terug naar zoekresultaten

Analyse van het resultaat 2011

In de voorliggende jaarrekening bedraagt het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2011 3,2 miljoen euro positief. Het begrote exploitatieresultaat over 2011 bedroeg 3,9 miljoen euro negatief. In de onderstaande tabel is het verschil tussen gerealiseerd resultaat en begroot resultaat zichtbaar gemaakt per entiteit.

  Gerealiseerd Begroot Verschil
Scholen 2.700.000- 3.100.000- 400.000
Verenigingsactiviteiten 6.100.000 200.000- 6.300.000
Raad van bestuur - - -
Bureau OMO 400.000 - 400.000
Gelieerde stichtingen 600.000- 600.000- -
Totaal 3.200.000 3.900.000- 7.100.000

Tabel 4: Begroot en gerealiseerd resultaat

Het verschil tussen het gerealiseerde exploitatieresultaat en het begrote exploitatieresultaat wordt hierna op hoofdlijnen verklaard voor de scholen, de verenigingsactiviteiten en Bureau OMO.

Scholen

Verenigingsactiviteiten

Bureau OMO

Resultaatbestemming

Accountantscontrole

pagina opties