« Terug naar zoekresultaten

Werkgroep aanbesteding accountant

Vanaf de tweede helft van 2011 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de inkoop van accountantsdiensten. Hierbij is ook de auditcommissie van de raad van toezicht actief betrokken. In het voorjaar van 2012 is bekend geworden dat aan Deloitte Accountants B.V. de opdracht is gegund.

De huidige accountant, Mazars, zal de jaarrekeningcontrole 2011 nog uitvoeren. Deloitte neemt de taken van Mazars vervolgens stapsgewijs over.

pagina opties