« Terug naar zoekresultaten

Werkgroep vereenvoudigde controles

De werkgroep heeft onderzocht welke bedrijfsrisico’s Ons Middelbaar Onderwijs loopt en tot op welk niveau deze acceptabel zijn. Daarna is aan de hand van een risicobeheersingsmodel gekeken of controles efficiënt en/of effectief plaatsvinden. De aanbevelingen van de werkgroep zijn in 2011 geïmplementeerd. Dat heeft geleid tot een structurele jaarlijkse besparing van circa 2.150 controle-uren.

De werkgroep is niet ingegaan op de controleprocessen binnen de scholen. Dit komt mogelijk aan de orde in een vervolgproject.

pagina opties