« Terug naar zoekresultaten

Werkgroep waarderingsgrondslagen

De bestaande waarderingsgrondslagen zijn in 2010 tegen het licht gehouden. Doel was om deze transparanter en eenvoudiger te maken, een reëlere vermogenspositie te verkrijgen en een administratieve lastenverlichting te bewerkstellingen binnen zowel de scholen als het OMO bureau. Dit heeft geleid tot een verhoging van de activeringsgrens van € 500 naar € 2.500 (60% minder activeringen), een herijking van activacategorieën en afschrijvingstermijnen, een herijking van de waarde van de gebouwen en inrichting, en het afschaffen van bestemmingsreserves. In 2011 is voor het eerst met de aangepaste grondslagen gewerkt.

pagina opties