« Terug naar zoekresultaten

Werkgroep aangepaste / ontwikkelde formats

De werkgroep heeft zich bezig gehouden met de doorontwikkeling van financiële formats zoals de kwartaalrapportages, het managementverslag en diverse andere financiële en personele rapportages en formulieren. Momenteel ligt de aandacht bij de ontwikkelingen van rapportages vanuit het managementinformatiesysteem.

pagina opties