« Terug naar zoekresultaten

Professionalisering administratieve processen

De ombuiging van de planning- & controlcyclus (van schooljaar naar kalenderjaar) in 2010 was aanleiding voor het professionaliseren van een aantal administratieve processen. In 2010 zijn een aantal werkgroepen met verschillende onderdelen van de administratieve organisatie aan de slag gegaan. Het overgrote deel hiervan was al afgerond in 2010. De resultaten van de werkzaamheden zijn echter relevant voor 2011; het eerste boekjaar op basis van een volledig kalenderjaar. Per werkgroep wordt ingegaan op de opbrengsten en de eventuele werkzaamheden die nog in 2011 hebben plaatsgevonden.

pagina opties