« Terug naar zoekresultaten

ICT in het onderwijs

Slimme technologische oplossingen kunnen zorgen voor de aansluiting bij een moderne manier van werken en leren. Bij OMO zijn diverse projecten geïnitieerd op het snijvlak van het primaire proces en ICT. Zo is er in samenwerking met de drie grote uitgeverijen een pilot gestart met als thema de verdere digitalisering van het primaire proces. In 2011 was er aandacht voor het weghalen van technische drempels. Doel: één keer inloggen voor toegang tot materiaal. Omdat er na de start van dit OMO-project landelijk een overeenkomstige doelstelling is geformuleerd, is hiermee een verbinding gelegd. Het vervolg draait om de uitwisseling van leerresultaten en roosterinformatie.

Op scholen is de behoefte toegenomen aan een goed hulpmiddel bij het maken en afnemen van toetsen. Toetsen staat mede extra in de belangstelling door de invoering van de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

pagina opties