« Terug naar zoekresultaten

OMO ICT-beleid


Het OMO ICT-beleidsplan kent een aantal speerpunten, waaronder kaders voor informatiebeveiliging en organisatie van het beheer van ICT. In 2012 worden die kaders praktisch uitgewerkt en geïmplementeerd.

In juli 2010 heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van de situatie van de netwerk-infrastructuur en internetverbinding bij de OMO-scholen. OMO benut de kennis en ervaring van SchoolNet Brabant. SchoolNet Brabant kent een zelfde doelstelling, namelijk adequaat en betaalbaar internet, maar dan voor alle PO- en VO-onderwijsinstellingen in Noord-Brabant. Daardoor wordt de kans groter dat ook in de gebieden waar nog geen goede breedbandvoorzieningen zijn, er toch een betaalbare optie gerealiseerd kan worden. In mei en juni 2011 heeft de inschrijving plaatsgevonden met als doel om via vraagbundeling een aanbestedingsprocedure te starten voor breedband in Brabant. Vanuit OMO zijn 31 locaties opgegeven voor deelname. Inmiddels is de opdracht gegund en is gestart met de eerste uitrol van de glasvezelvoorziening.

pagina opties