« Terug naar zoekresultaten

Reglement raden van advies

Net als het managementstatuut is het reglement voor de raden van advies een uitwerking van de statuten van de vereniging, in werking getreden per 1 januari 2011. Binnen Ons Middelbaar Onderwijs worden de leden van de raden van advies gezien als ambassadeurs van de school. Zij adviseren de schoolleider van een school bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces. Ook fungeert de raad als klankbord voor de schoolleider op strategische onderwerpen en de ontwikkelingsrichting van de school. Tevens ziet de raad toe op de maatschappelijke verankering van de school in de lokale en regionale gemeenschap. Behalve de klankbordfunctie en de netwerkfunctie hebben de leden van de raad van advies een aparte positie binnen de vereniging. De leden van de raad van advies zijn namelijk lid van de vereniging. Elke raad van advies vaardigt zodoende uit zijn midden twee leden af naar de ledenvergadering.

pagina opties