« Terug naar zoekresultaten

Reglement leerlingenzaken

Op scholen worden dagelijks besluiten genomen. Deze besluiten hebben niet alleen betrekking op het onderwijs en de bedrijfsvoering, maar ook op bijvoorbeeld de schorsing of verwijdering van leerlingen. De belangen van school en leerling dienen daarbij goed te worden afgewogen. Soms gebeurt dit onvoldoende of is één van de betrokken partijen het niet eens met het genomen besluit.

Indien het besluit gaat over toelating, bevordering, schorsing, verwijdering of examenzaken kent Ons Middelbaar Onderwijs het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken. Dit reglement bepaalt dat zo’n besluit in eerste instantie op schoolniveau – niet door de rector/algemeen directeur – wordt genomen. Mocht één van de betrokken partijen van mening zijn dat het besluit niet goed tot stand is gekomen dan kan men bezwaar aantekenen bij de rector/algemeen directeur, die het besluit opnieuw bekijkt en zo nodig een nieuw besluit neemt.

Mocht één van de partijen het alsnog niet eens zijn met het (opnieuw genomen) besluit, dan kan men beroep aantekenen bij de regionale beroepscommissie. De regionale beroepscommissie is zo samengesteld dat een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke behandeling van het beroep zoveel mogelijk gewaarborgd is.

pagina opties