« Terug naar zoekresultaten

Partnerschap met NKO

Een school is een gemeenschap van leraren, leerlingen én ouders. Uit onderzoek en ervaring is bekend dat de slaag- en groeikansen van kinderen toenemen als school en ‘thuis’ elkaar goed weten te vinden. Met het stimuleren en versterken van ouderbetrokkenheid wordt de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloed. Precies om deze reden zijn OMO en de NKO, de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs, in 2010 een partnerschap aangegaan.

Doelstelling van dit partnerschap is het versterken van de dialoog tussen ouders en school. Het partnerschap kent diverse instrumenten en activiteiten. Als start zijn alle scholen van OMO lid geworden van de NKO. Ouders in de ouderraad, ouderverenigingen of medezeggenschapsraad, maar ook alle andere ouders van de school, kunnen met al hun vragen over onderwijs en ouderbetrokkenheid bij de NKO terecht. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over een jaarlijkse rondetafel-bijeenkomst en levert de NKO expertise voor de ontwikkeling van een digitaal OMO-platform (een ‘internet community’) over ouderbetrokkenheid en partnerschap van ouders en scholen. Het partnerschap wordt in 2014 geëvalueerd.

pagina opties