« Terug naar zoekresultaten

OMO Masterkl@s

De OMO-Masterkl@s is bedoeld om leerlingen te stimuleren om te gaan studeren voor leraar. OMO vergoedt hun collegegeld en biedt de studenten een exclusief aanvullend trainingsprogramma. De eis: studenten moeten in vier jaar afstuderen. Ze krijgen dan een baan bij OMO aangeboden.

Dit project bestaat sinds 2001 en heeft een stevige basis gelegd voor de academische opleidingsscholen die sinds 2009 bestaan. Het extraprogramma van de Masterkl@s vormde de basis voor het huidige opleidingsprogramma. De academische opleidingsscholen konden dit programma verbreden en inpassen in de bestaande opleidingspraktijk. De binding van studenten aan de academische opleidingsschool kan bredere impact hebben dan de Masterkl@s, omdat de drie academische opleidingsscholen samen tenminste 540 studenten opleiden. Op deze wijze nemen de academische opleidingsscholen de plaats van de Masterkl@s in. In 2011 is de afbouw van de Masterklas doorgezet en zijn er geen beurzen meer uitgereikt aan eerstejaars studenten. Er zijn in het verslagjaar alleen nog derde- en vierdejaars, ongeveer 180 studenten. Dertig studenten studeerden af en vonden een baan.

pagina opties