« Terug naar zoekresultaten

Opleiden in de school

OMO-scholen werken intensief samen met lerarenopleidingen om studenten al bij het begin van hun lerarenopleiding optimaal te begeleiden bij hun stages. Het Ministerie van OCW stimuleert dit ‘opleiden in de school’ en heeft daarvoor een wettelijke basis gecreëerd. Bovendien heeft het ministerie een academische verdiepingsslag mogelijk gemaakt. Dit wil zeggen dat erkende opleidingsscholen opleiden mogen verbinden aan praktijkonderzoek. Opleidingsscholen met een academische verdiepingsslag worden academische opleidingsscholen (AOS) genoemd.

Van de veertien academische opleidingsscholen die er landelijk zijn, zijn er drie scholen van Ons Middelbaar Onderwijs:

  • AOS West: OMO scholengroep Tongerlo met drie partnerscholen: Munnikenheide College, OMO Scholengeroep Bergen op Zoom e.o. en Roncalli Scholengemeenschap in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg;
  • AOS-Tilburg: 2College en Sint-Odulphuslyceum met negen partnerscholen: Sint-Janslyceum, Rodenborch-College, Jeroen Bosch College, Kwadrant Scholengroep, Maurick College, Mill-Hillcollege, Gymnasium Beekvliet, Duhamel College en De Nieuwste School, in samenwerking met Fontys Leraren Opleiding Tilburg en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg;
  • AOS-Oost: Zwijsen College Veghel, Eckartcollege, Fioretti College met de partners: Maaslandcollege, Merletcollege, OMO Scholengroep Helmond, Elzendaalcollege, in samenwerking met Fontys Leraren Opleiding Tilburg, Eindhoven School of Education, Instituut voor Leraar en School van de Radboud Universiteit en ILS-HAN.

In totaal zijn drie hbo-opleidingen betrokken bij de academische opleidingsscholen (Fontys, HAN en HR) en drie universiteiten (ESoE, ILS-RU en ULT). De AOS’en slaagden er alle drie in om naast de onderzoekstrajecten van studenten ook leraren te betrekken bij onderzoek.

De drie academische opleidingsscholen hebben in december 2011 een hernieuwde officiële status verworven van OCW die tot en met het schooljaar 2015-2016 geldig is. Het opleiden in de school is daarmee het experimentele stadium voorbij.

Het is van belang, niet in de laatste plaats voor de verantwoording aan externen, dat er standaardisering wordt nagestreefd van de opleiding voor opleiders op school. De raad van bestuur biedt daarom cursussen aan die afgesloten worden met een eigen certificaat. In 2011 ontvingen negen opleidingsdocenten en zestig schoolpracticumdocenten hun certificaat.

pagina opties