« Terug naar zoekresultaten

Functiemix

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 komen de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar. Uit interne gegevens blijkt dat op verenigingsniveau de doelstelling van de functiemix is behaald. De landelijke doelstelling ligt op een functiemixwaarde van + 4 punten1. De waarde voor OMO komt uit op + 9,8.

 Aan iedere procentpunt-stijging LC wordt een waarde 1 gegeven, voor iedere procentpuntstijging LD/LE een waarde van 2.

pagina opties