« Terug naar zoekresultaten

Werkplezieronderzoek

In 2010-2011 is voor de derde keer het OMO-werkplezieronderzoek gehouden. Ongeveer de helft van alle personeelsleden heeft deelgenomen aan dit onderzoek. De resultaten geven de scholen handvatten voor actualisering van het Integraal Personeelsbeleid. In de onderstaande tabel zijn de rapportcijfers voor de medewerkertevredenheid op totaalniveau weergegeven. Het rapportcijfer voor algemene werktevredenheid is gelijk gebleven aan dat van vorige keer (7,2). Uit een vergelijking tussen de OMO-scholen blijkt dat de verschillen tussen scholen in algemene werktevredenheid vooral bepaald worden door de tevredenheid over de communicatie en organisatie van de school en door de secundaire arbeidsvoorwaarden. Als het doel is de algemene werktevredenheid te verhogen, heeft het dus meer effect om te investeren in de verbetering van secundaire arbeidsvoorwaarden dan in primaire arbeidsvoorwaarden. De meeste invloed heeft echter het verbeteren van de communicatie en de organisatie van het werk.

In 2012 wordt bekeken op welke manier in de toekomst een vervolg gegeven wordt aan het meten van werkplezier of medewerkertevredenheid.

Rapportcijfers medewerkertevredenheid 2010-2011 2006-2007
Functie-inhoud 7,2 7,2
Organisatie van het werk 6,5 6,6
Communicatie 5,9 6,1
Primaire arbeidsvoorwaarden 6,5 6,4
Secundaire arbeidsvoorwaarden 6,8 6,7
Verbondenheid met school 7,5 7,5
Algemene werktevredenheid 7,2 7,2

Tabel 2. Rapportcijfers medewerkertevredenheid

pagina opties