« Terug naar zoekresultaten

De leraar centraal

De professionaliteit van de leraar is de laatste jaren een belangrijk thema geworden in het OCW-beleid. Concrete voorbeelden zijn nieuwe scholingsimpulsen via de lerarenbeurs, promotieplaatsen en het stellen van hogere eisen aan lerarenopleidingen. Ook in Koers 2016 is er aandacht voor de kwalificatie van de docent, als intensivering van een al bestaand personeelsbeleid waarin dit al een belangrijk item was.

Het gaat om meer dan scholing alleen. De dialoog met docenten over de invulling van het professioneel statuut is voortgezet. Het Ruud de Moorcentrum zet in het kader van het onderzoek naar Koers 2016 onder meer in op het analyseren van de effecten van het professioneel statuut.

In 2011 kreeg het project Krachtig Meesterschap vorm. De naam ‘Krachtig Meesterschap’ is afgeleid van een beleidsnotitie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hierin wordt bepleit dat docenten meer variëteit zouden moeten krijgen binnen hun lesgevende taak (taakdifferentiatie). Meer academici voor de klas is één van de markante speerpunten uit deze notitie. In bredere zin wil het ministerie dat een academische of onderzoekende houding kenmerkend wordt voor alle leraren. Het ministerie bepleit verder doorgroeimogelijkheden voor docenten binnen de onderwijstaak. OCW nodigde besturen uit om projecten in te dienen die ‘Krachtig Meesterschap’ handen en voeten konden geven.

Het goedgekeurde project van OMO maakt mogelijk dat dertig docenten extra ruimte voor taakdifferentiatie krijgen om op deze wijze meer ontplooiingskansen te creëren. Daarnaast zijn negen docenten gefaciliteerd om onder begeleiding van de Radboud Universiteit onderzoek te doen naar het docentschap zelf.

De Eindhoven School of Education doet ook specifiek onderzoek naar professionele identiteitsontwikkeling van de docent. Met de Radboud Universiteit zijn de eerste voorstellen uitgewerkt voor een kennisnetwerk dat specifiek gericht is op formeel leren. Dit netwerk bouwt verder op een deelproject van Krachtig Meesterschap.

pagina opties