« Terug naar zoekresultaten

Verdeling functiecategorieën

De verdeling van het personeelsbestand (5.737 fte) over de diverse functiecategorieën geeft het volgende beeld: 

Grafiek 6: Functiecategorieën

De omvang van deelnemers aan de OMO Seniorenregeling, Besluit Arbeidsparticipatie Onderwijs (BAPO), deelnemers aan de regeling ouderschapsverlof en het aantal LIO-ers/stagiaires in 2011 bedraagt:

Grafiek 7: OSR/BAPO/Ouderschapsverlof/stagiairs

pagina opties