« Terug naar zoekresultaten

Samenstelling personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in het kalenderjaar 2011 bedraagt 6.989 personeelsleden (circa 5.737 fte). De respectievelijke instroom- en uitstroom bedraagt 836 en 962 personen. Dat betreft het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uit dienst is gegaan en de personeelsleden die een uitbreiding of inkorting van de betrekkingsomvang hebben gehad:

Grafiek 3: Aantal personeelsleden

pagina opties