« Terug naar zoekresultaten

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Helmond

Nadat de onderwijsinspectie de vmbo-afdeling van de Groene Campus in Helmond onder preventief toezicht had gesteld, is door de school intensief gewerkt aan de verbetering van de onderwijsopbrengsten. In het najaar van 2011 is echter het besluit genomen om het vmbo op de Groene Campus te beëindigen. Omdat de bovenbouw van het vmbo structureel op een te klein leerlingenaantal kan rekenen, kan niet de gewenste onderwijskwaliteit worden geboden. Vanaf het schooljaar 2012-2013 stromen er geen nieuwe leerlingen meer in op de Groene Campus.

pagina opties