« Terug naar zoekresultaten

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Oosterhout

Het Hanze College in Oosterhout, deelschool van Kwadrant Scholengroep in Dongen, heeft in 2010 een bedrijfs- en herstelplan opgesteld. Door een voortdurende daling van het leerlingenaantal moest worden gezocht naar een alternatief om het vmbo-aanbod in Oosterhout te kunnen garanderen. In 2011 is Ons Middelbaar Onderwijs in gesprek gegaan met ROC West-Brabant. De beide besturen hebben het voornemen geuit om de krachten te bundelen en gezamenlijk onderzoek te doen naar de optimale positionering van het vmbo in Oosterhout.

pagina opties