« Terug naar zoekresultaten

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Eindhoven

In 2010 is tussen ROC Eindhoven en Ons Middelbaar Onderwijs gesproken over mogelijke bestuurlijke overdracht van het Montessori College aan Ons Middelbaar Onderwijs. In het voorjaar van 2011 is echter het besluit genomen om de samenwerking niet voort te zetten. De voornaamste reden voor dit besluit is dat geen overeenstemming kon worden bereikt over de benodigde onderwijslicenties en de (toekomstige) gebouwen van het Montessori College.

pagina opties