« Terug naar zoekresultaten

Vensters voor Verantwoording

De VO-raad heeft het project ‘Vensters voor Verantwoording’ opgezet om zo de regie in eigen hand te nemen van het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs. Ons Middelbaar Onderwijs heeft dit project omarmd in relatie tot kwaliteitszorg. Het resultaat van het implementatietraject in 2011 binnen Ons Middelbaar Onderwijs is dat 99% van de (deel)scholen deelneemt.

Evaluatie van de indicatoren in Vensters voor Verantwoording heeft geleid tot nader onderzoek door een werkgroep binnen de VO-raad. In deze werkgroep is OMO ook vertegenwoordigd. Meest actuele onderwerp is de overweging van de toevoeging van de indicator ‘bevoegd/onbevoegd’.

Naast de horizontale verantwoording worden de verschillende indicatoren in Vensters voor Verantwoording ook ter analyse van resultaten en onderbouwing van beleidsvoornemens gebruikt, op zowel school- als bestuursniveau.

pagina opties