« Terug naar zoekresultaten

Kwaliteitszorg

Het resultaatgebied ‘klanten en partners’ is gekozen als onderliggend thema van kwaliteitszorg. Dit thema kan vanuit diverse gezichtspunten worden bezien. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de indicatoren in Vensters voor Verantwoording: ouders- en leerlingtevredenheid en de onderwijs- of examenresultaten. Elke school kan daar vervolgens weer eigen nuances in leggen.

In de schoolbeleidsplannen voor het kalenderjaar 2012 is aandacht voor ‘klanten en partners’. In de managementgesprekken met de schoolleiders in 2013 zal vervolgens aandacht geschonken worden aan de feitelijk gerealiseerde effecten daarvan binnen de school.

pagina opties